هتل های کشور برزیل

بهترین هتل های کشور برزیل 

شهر : سائوپائولو 

هتل  Gran Estanplaza 

درجه هتل : 5 ستاره 

 

شهر : پاراچی 

هتل Pousada da Marquesa

 درجه هتل : 5 ستاره 

 

 

شهر : ریودوژانیرو 

هتل  Fairmont

درجه هتل : 5 ستاره 

شهر : ایگواسو 

هتل :Bourbon Cataratas

درجه هتل : 5 ستاره 

{{text}}