هتل های کشور ژاپن

بهترین هتل های کشور ژاپن

شهر : اوساکا 

هتل Imperial Hotel Osaka

 درجه هتل : 5 ستاره 

شهر : کیوتو 

هتل Miyako Hotel

 درجه هتل : 5 ستاره 

 

شهر : توکیو  

هتلThe Prince Park Tower 

 درجه هتل : 5 ستاره

{{text}}