هزینه دریافت ویزای کره جنوبی طبق مبالغ اعلام شده در وبسایت این سفارت، از 50 دلار تا 120 دلار میباشد.

 

هزینه درخواست ویزا

ویزای یکبار ورود (تا 09 روز اقامت): 50 دلار آمریکا

ویزای یکبار ورود (بیش از 09 روز اقامت): 80 دلار آمریکا

ویزای دوبار ورود: 90 دلار آمریکا

ویزای ورود به دفعات: 120 دلار آمریکا

ویزای یکبار ورود اکسپرس (تا 09 روز اقامت): 100 دلار آمریکا

ویزای یکبار ورود اکسپرس (بیش از 09 روز اقامت): 160 دلار آمریکا

ویزای دوبار ورود اکسپرس: 180 دلار آمریکا

 

 

مدارک مورد نیاز

 

ویزای تجاری

1. فرم درخواست ویزا

2. عکس رنگی 4×3 (دو قطعه)- عکسها باید جدید و زمینه آنها سفید باشد.

3. هزینه ویزا

4. اصل گذرنامه و کپی صفحه اول آن (لازم به ذکر است گذرنامه باید بیش از 6 ماه اعتبار داشته باشد)

5. کپی کارت ملی و کپی شناسنامه (تمام صفحات) با ترجمه انگلیسی

6. دعوتنامه از شرکت کره ای

- در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

“ شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده به ایران باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد.“

7. گواهی ثبت تجاری و آخرین گواهی پرداخت مالیات شرکت کره ای نیز باید به دعوتنامه پیوست گردد.

8. اگر برای صحت فعالیتهای تجاری شرکت کره ای جای تردیدی باقی باشد، ممکن است سفارت درخواست مدارک بیشتری نیز نماید.

9. اصل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی (برای شرکت ایرانی) و پرینت حساب بانکی سه ماهه اخیر و نامه تمکن مالی به زبان انگلیسی و کپی جواز کسب مغازه با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد.

01. کپی جواز کسب مغازه یا کپی روزنامه رسمی شرکت (با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد)

11. لیست بیمه و یا فیش حقوقی کارمندان از شرکتی که در آن استخدام می باشند (به زبان انگلیسی همراه با مهر شرکت)

21. کپی آخرین سند پرداخت مالیات شرکت مانند فیش پرداختی مفاصاحساب یا عملکرد سالانه و یا اظهارنامه ( با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد)

 

 

*** توجه: - داشتن دعوتنامه از کشور کره جنوبی به معنی دریافت قطعی ویزا نمیباشد.

- ویزاهای 5 ساله چند بار ورود، تا پایان تاریخ اعتبار قید شده در ویزا، قابل استفاده میباشد.

 

ویزای تحصیلی

5-1 (طبق لیست مذکور)

6. مدرک گواهی بورسیه یا اصل نامه فارسی حمایت مالی والدین وی بصورت محضری همراه با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد بهمراه پرینت گردش حساب بانکی ( شش ماه اخیر) و نامه تمکن مالی به زبان انگلیسی و کپی شناسنامه آنها (تمام صفحات) با ترجمه انگلیسی

7. نامه پذیرش ثبت نام از دانشگاه و کپی مدرک ثبت تجاری دانشگاه و رسید پرداخت شهریه دانشگاه

8. معرفی نامه انگلیسی از دانشگاه فعلی متقاضی ( اگر متقاضی در دانشگاه ایرانی در حال تحصیل می باشد)

9. کپی ریز نمرات و آخرین مدرک تحصیلی با ترجمه رسمی انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد.

01. برای تحصیل در دوره زبان، باید در گردش حساب یا سپرده بانکی شخص، حداقل مبلغ 01 هزار دلار و یا معادل ریالی آن به بالاترین نرخ دلار آزاد در طول مدت شش ماهه اخیر ثابت بماند و برداشت نگردد.

11. برای تحصیل در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، باید در گردش حساب یا سپرده بانکی شخص حداقل مبلغ 02 هزار دلار و یا معادل ریالی آن به بالاترین نرخ دلار آزاد در طول مدت شش ماهه اخیر ثابت بماند و برداشت نگردد.

21. اگر شخص متقاضی ویزای تحصیلی، بورسیه کامل تحصیلی دارد باید مدرک بورسیه را به سفارت ارائه دهد.

* در صورت نیاز، مصاحبه انجام می شود.

 

 

ویزای شرکت در ( کنفرانس، سمینار، نمایشگاه علمی)

5-1 (طبق لیست مذکور)

6. دعوتنامه از میزبان بهمراه کپی مدرک ثبت تجاری محل برگزاری کنفرانس

- در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

“ شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده به ایران باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد.“

7. اصل گواهی اشتغال به کار یا تحصیل به زبان انگلیسی

8. پرینت گردش حساب بانکی ( سه ماه اخیر) به زبان انگلیسی - اصل نامه فارسی حمایت مالی والدین یا همسر بصورت محضری با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد بهمراه پرینت حساب بانکی به زبان انگلیسی و کپی تمام صفحات شناسنامه وی با ترجمه انگلیسی (در صورت شاغل نبودن)

 

ویزای دیدار خانوادگی (1): اگر دعوت کننده کره ای باشد

5-1 (طبق لیست مذکور)

6. دعوتنامه ( کپی پشت و روی کارت شناسایی ملی کره ای دعوت کننده، معرفی نامه از محل کار در کره و یا گواهی اشتغال به تحصیل در کره در صورتیکه دعوت کننده مشغول به تحصیل در کره باشد، فیش حقوقی و پرینت گردش حساب بانکی کره در سه ماهه اخیر)

- در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

“ شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده به ایران باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد.“

7. گواهی اشتغال به کار ( اگر متقاضی مشغول به کار می باشد) یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه یا مدرسه ( اگر متقاضی دانشجو یا دانش آموز می باشد) با ترجمه انگلیسی و پرینت گردش حساب بانکی سه ماهه اخیر به زبان انگلیسی- اصل نامه فارسی حمایت مالی والدین یا همسر بصورت محضری با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد بهمراه کپی تمام صفحات شناسنامه وی با ترجمه انگلیسی (در صورت شاغل نبودن)

 

 

ویزای دیدار خانوادگی (2): اگر دعوت کننده ایرانی باشد

5-1 (طبق لیست مذکور)

6. دعوتنامه (کپی پشت و روی کارت اقامت خارجی کره ای شخص دعوت کننده، کپی قرارداد کاری و معرفی نامه از محل کار در کره و یا گواهی اشتغال به تحصیل در کره در صورتیکه دعوت کننده مشغول به تحصیل در کره باشد، فیش حقوقی و پرینت گردش حساب بانکی کره در سه ماهه اخیر)

- در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

“ شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده به ایران باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد.“

7. اصل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی ( اگر متقاضی مشغول به کار می باشد) یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه یا مدرسه با ترجمه انگلیسی ( اگر متقاضی دانشجو یا دانش آموز می باشد) و پرینت حساب بانکی سه ماهه اخیر به زبان انگلیسی – اصل نامه فارسی حمایت مالی والدین یا همسر بصورت محضری با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد بهمراه کپی تمام صفحات شناسنامه وی با ترجمه انگلیسی (در صورت شاغل نبودن)

8. کپی تمام صفحات شناسنامه دعوت کننده ایرانی بهمراه ترجمه انگلیسی

 

*** لازم به ذکر است علاوه بر مدارک مذکور مورد نیاز جهت اخذ ویزا، بسته به تشخیص بخش کنسولی سفارت و نوع ویزای متقاضی، ممکن است مدارک دیگری نیز از متقاضی ویزا مطالبه گردد.

 

شرایط ورود به کشور کره برای دارندگان ویزای کوتاه مدت و بلند مدت

 

- 84 ساعت قبل از ورود به کشور کره تست پی سی آر، انجام دهند

- بعد از دریافت جواب تست پی سی آر، وارد لینک زیر شده و فرمها را تکمیل نمایند

 

(مختص دارندگان ویزای کوتاه مدت): در طول مدت 3 روز اول بعد از ورود به کره، تست پی سی آر را با هزینه شخصی در فرودگاه سئول و یا بیمارستانهای نزدیک محل اقامت خویش انجام دهند

 

(مختص دارندگان ویزای بلند مدت): در طول مدت 3 روز اول بعد از ورود به کره، تست پی سی آر را در آزمایشگاههای مشخص شده دولتی در منطقه محل اقامت خویش در کشور کره انجام دهند.

تعداد باقی مانده : {{translate_array('n_number','common',' ',[product.remaining])}}
رنگهای موجود
{{color.name}}
سایزهای موجود
{{size.name}}
میزان پخت
{{color.name}}
نوع
{{size.name}}
خصوصیات
توضیحات
نظرات کاربران

خصوصیات محصول یافت نشد.

توضیحات محصول یافت نشد.

نظری برای این محصول یافت نشد اولین نفری باشید که نظر خود را می نویسید.

{{text}}